Hoitola Lempi & Spa

Asikastietojen keruu ja käyttö LEMPIssä

asiakaskortti miksi ja mihin tietoja tarvitaan

Sain idean kirjoittaa tästä aiheesta käytännön työn kautta. LEMPIssä uusi asiakas saa aina hoidon alussa täytettäväkseen asiakaskortin. Kortissa pyydetään perustietojen lisäksi täyttämään kohdat perussairauksista, lääkityksistä, allergioista, tupakoinnista jne. Kaikille näille tiedoille on omat perustelunsa ja mitään turhaa tietoa asiakkailta ei kysytä. Tietojen keräämisellä on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä näkökulma, joka takaa hoidon ja käytettyjen tuotteiden soveltuvuuden asiakkaalle annettujen tietojen pohjalta.

Mitä asiakastietoja kerätään ja miksi?

Perussairauksilla ja lääkityksillä voi olla vaikutuksia tehtäviin hoitoihin. Erityisesti jalkahoitoa tehtäessä on tärkeää tietää onko sinulla diabetes tai käytössäsi esim. verta ohentavia lääkityksiä. Diabetes lisää riskiä jalkahaavojen esiintymiseen ja omahoidon ohjaus on tässä erittäin tärkeässä asemassa. Diabetes aiheuttaa myös pitkällä aikavälillä neuropatiaa eli tuntopuutoksia erityisesti jalkoihin ja myös verenkierto-ongelmia. Nämä vaativat omanlaista erityishuomiota jalkahoitoa tehtäessä ja hoitomenetelmiä valittaessa.

Verenohennuslääkitys on aina riski verenvuodolle ja esim. varpaiden välissä olevat hautumat ja kantapäiden halkeamat voivat tämän vuoksi vuotaa herkemmin. Nesteenpoistolääkitys vuorostaan vaikuttaa monella myös ihon kuivumiseen ja pitkään jatkunut kortisonilääkitys ohentaa ihoa.

Teko- ja metalliosat ovat joissakin laitteilla tehtävissä kasvohoidoissa vasta-aihe. Tällainen hoito on esim. syväpuhdistava ultraäänihoito. Jalkojen terveyteen vaikuttavat herkästi selän ja jalkojen alueen leikkaukset sekä tekonivelet vaativat erityistä huolellisuutta jalkahoidossa, koska ne infektoituvat herkästi.

Yliherkkyydet ja allergiat on hyvä kertoa oman turvallisuuden vuoksi. On hyvä tietää, että siitepölyallergiselle esim. tuotteissa oleva hunaja saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

Tupakointi vaikuttaa ihon kuntoon ja väriin. Tällä on paljon merkitystä sekä kasvoja että jalkoja hoidettaessa. Kokonaisvaltaisesti ajatellen tupakoinnilla on suuri merkitys terveyteen verenkierron ja hapettumisen kautta.

Mihin asiakastietoja tarvitaan?

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan asiakkaalta tulee kysyä myös lupa tietojen keräämiseen ja tallentamiseen, joka kysytään erikseen asiakaskortissa. Tästä on myös joidenkin asiakkaiden kohdalla ollut epäselvyyttä, mitä tietojen tallentaminen tarkoittaa ja mihin niitä sitten käytetään. 

Asiakaskortti on LEMPIssä paperinen ja tallentaminen tarkoittaa asiakaskortin säilyttämistä lukitussa arkistokaapissa. Asiakaskorttiin kirjaan esim. ihoanalyysi, hoidon aikana käytetyt tuotteet, aineiden vaikutusajat, käytetyt kestovärisekoitukset, jalkahoidossa tehdyt toimenpiteet ja hoitosuunnitelma.

Asiakaskorttiin kirjatut tiedot helpottavat omaa työtäni huomattavasti, kun sinä asiakkaana seuraavan kerran saavut hoitoon ja näen kortista, millä tuotteilla hoito on viimeksi tehty ja mikä on ollut suunnitelma seuraavaksi kerraksi. Tai mikä olikaan juuri se viime kerralla tehty hyvä sävy kulmakarvoihin tai kuinka kauan viimeksi ripsien kestotaivutuksen aineita pidettiin ja minkä kokoisella muotilla hoito tehtiin.

Sairaanhoitajana olen terveydenhuollon ammattihenkilö, jolloin minua koskevat sairaanhoitajan ammatin puolesta tarkemmat lait ja asetukset asiakkaan tietojen keruusta. Toimin terveydenhuollon ammattihenkilönä tehdessäni jalkahoitoja ja tästä minun on pitänyt tehdä erillinen ilmoitus Aluehallintovirastoon (AVI), jossa olen tarkemmin selvittänyt henkilötietojen tallentamisesta ja perustellut mihin lakipykälään kukin tieto pohjautuu. Terveydenhuollon ammattihenkilönä otan vakavasti myös salassapitovelvollisuuden sekä potilasturvallisuutta koskevat asiat. Se, että kirjaan käynnistäsi ylös tehdyn hoidon, hoitosuunnitelman, tavoitteet ja käytetyt tuotteet, on omasta näkökulmastani tehty myös sinun turvaksesi. 

Toivon, että mikäli kyseenalaistat asiakastietojen keruuta, voit siitä tulla kanssani rohkeasti keskustelemaan. Kaikelle kerätylle tiedolle on oma hoidollinen ja turvallisuuteen perustuva tarkoituksensa. Lisäksi saat halutessasi luettavaksi LEMPIn Tietosuojaselosteen, jossa henkilötietojen keräämisestä on kerrottu tarkemmin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

Laki sosiaalihuollon asiakirjoista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Yleinen tietosuoja-asetus

Subscribe
Notify of
guest
0
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit